Avui començam amb la secció de RE-THINK! que ha estat el punt final d’una època i el inici d’una altra. Aquest vocable pot ser traduït com Re-pensar o Re-plantejar-se les coses des d’una perspectiva diferent.

En Nigel May Barlow ens ho explica en el seu llibre amb aquest títol.

El primer Re-think que ens planteja està relacionat amb la percepció, amb la manera em cóm interpretem les coses del nostre voltant i ens anima a “Pendre prestades les percepcions dels altres”. Ens posa un exemple: varen demanar a Picasso en una festa que per què no pintava a la gent cóm era en realitat, el pintor li va demanar al seu interlocutor cóm era la seva dona, aquest li mostrà una foto i en Picasso exclamà: o sigui, la seva dona només medeix 30 cm?